دوستان واقعی

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آیند

بیشترهایشان را به رخ کمترهای دیگری نمی کشند ،

دوستان واقعی هم اندازه اند!

/ 0 نظر / 6 بازدید