قطار زمان

چیزی را جا گذاشته ام در عبور قطار سریع السیــــــــر

" زمــــــــان ", آیا باز میگردد زمان؟!

کودکی هایم را در ایستگاه تولد جا گذاشته ام بازگــــــــــرد!

میخواهم کودکی کنم...

/ 0 نظر / 18 بازدید