# یاد_خدا

نیایش

خــــــــــــــــدایـــــــــــــا،قلب من، تقدیر من و راهنمایم باش،و مرا از قلمرو اشـــک و رنـــــــــج،به ســـــــــلامــــــــــــــــــت عبور ده...زندگی دفتری از خاطره هاست...خدایا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید