میگذرد

از شیخ بهایی پرسیدند : سخت می گذرد ، چه باید کرد ؟

گفت : خودت که می گویی سخت می گذرد ، سخت که نمی ماند !

پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند …


/ 0 نظر / 4 بازدید