از پل نامردان عبور نکن

از پل نامردان عبور نکن

بگذار تو را آب ببرد

از ترس شیر به روباه  پناه  نبر

بگذار شیر تو را بخورد

ببر باش و درنده

ولی از کنار آهوی بی پناه به آرامی گذر کن

/ 2 نظر / 40 بازدید
س.ش

من آماده ی لحطه های تو ام پس دستمو محکمتر بگیر خدای من