لباس قانون...

امروز صبح تو خونه تنها بودم که همسایه زنگ زد و گفت چند نفر با لباس نیروی انتظامی از پشت بام همسایه پریدن رو پشت بام ما و آنتن ها رو جمع میکنن و منم خیلی تعجب کردم! پرسیدم مطمئنید مامورن؟ حکم داشتن؟ کارت اشون رو دیدین؟ همسایه هم گفت نمیدونم والا بنده خدا پسر جوونش رو فرستاد که حکم یا کارتشون رو ببینه اونم با ترسو لرز اومده پایین میگه که بهش گفتن اره حکم داریم با خودمون نیاوردیم! ولی مامان باتوم داشتنا...

هیچی دیگه تو ساختمون همه خانم ها و بچه ها ترسیده بودن اون ساعتی که مردی نبود تو ساختمون!؛ این رفتار خیلی برام عجیب بود! مگه میشه چند نفر بی اجازه و اطلاع قبلی وارد خونه مردم بشن و با اسم قانون دلیل ترسو وحشت زنو بچه مردم بشنو بدون هشدار قبلی اموالشون رو ببرن؟ درسته داشتن آنتن غیر قانونیه ولی چرا اینجوری وارد خونه مردم میشن؟ چرا جوری میپرن رو پشت بام که خونه بلرزه؟ چرا برای بردن آنتن ها به پشت بام آسیب میزنن؟ چرا در نمیزنن؟خنثی

داشتن آنتن غیر قانونیه؛قبول ولی چرا قانون رو با بی قانونی و با چهره زشت اجرا میکنن؟ اصلا شاید یک عده دزد با لباس قانون وارد شدن و آنتن هارو بردن؟والا! ولی حتی اگرم دزد بودن و در حال سو استفاده از لباس قانون بودن دلیلش این بود که شرایط این نوع دزدی براشون فراهم بوده!

قانون با اینکه مفیده و برای هماهنگی جامعه موثره ولی اگر درست اجرا نشه دلیل ترس و بی اعتمادی مردم میشه...

کسی که لباس قانون رو به تن داری حواست باشه این لباس تو باید دزد ها و قاچاقچی ها و قاتل هارو بترسونه نه زنو بچه مردم معمولیرو...

/ 4 نظر / 51 بازدید
معلم کوچولو

عجبا خب باید قبل اینکه راه میدادنشون داخل حکم ماموریتشونو نگاه میکردن.قضیه یکم مشکوکه [ابرو]

فاطمه

من که خودم به شخصه از پلیس میترسم :|