دلم پرواز میخواهد

از این تکرار ساعتها

از این بیهوده بودنها

از این بی تاب ماندنها

از این تردیدها

نیرنگها

شکها

خیانتها

از این رنگین کمان سرد آدمها

و از این مرگ باورها و رویاها

پریشانم …

خداوندا دلم پرواز میخواهد !

/ 2 نظر / 30 بازدید
fateme

تو فقط بخواه و آرزو کن!! و پیشاپیش شاد باش و شکرگذار!! چراکه خداوند نه به قدر رویاها، بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست؛ که میبخشد!!!!