باید اون بالا بالاها نشسته باشی!

یه کلاغ روی یه درخت نشسته بود و تمام روز بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد...

یه خرگوش از کلاغ پرسید: منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟

کلاغ جواب داد: البته که می تونی!...

خرگوش روی زمین کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد...

یهو روباه پرید خرگوش رو گرفت و خورد!

نتیجهء اخلاقی: برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی ، باید اون بالا بالاها نشسته باشی!

/ 0 نظر / 25 بازدید