بگذرید

بگذارید و بگذرید

ببینید و دل نبندید

چشم بیندازید و دل نبازید

که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

امام علی علیه السلام

/ 0 نظر / 4 بازدید