" نگاه مردم به آدم " از نظر شیخ بهایی

آدمی  اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده  نیست، زیرا :

اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است !

اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است!

اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!

اگر جمعگرا باشد، می‌گویند  بخیل است!

اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!

اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست!!!

و اگر نکند میگویند  کافراست و بی‌دین .....!!

لذا نباید بر حمد و  ثنای مردم اعتنا کرد

و جز از خداوند نباید  ازکسی ترسید.

/ 4 نظر / 27 بازدید
Ahmad

به خاطر همینه که اعتدال بهترین چیزه

فاطمه

عِـــشـــق رآزیـــســت بـــه اَنـــدآزِه ی آغـــــوش خُــــــدآ عِــــشــق آنــگونـه کِــه مـی دآنـَــم و مــی دآنــی نــیســت...