گمشده در تونل زمان

وقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز.وقتی دویدن آموختی،پرواز را
راه رفتن بیاموز،زیرا راههایی که میروی جزئی از تو میشودو سرزمینهایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.
دویدن بیاموز،چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود باشی دیر.
و پرواز را یاد بگیر  نه برای اینکه از زمین جدا باشی،برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی...  (عرفان نظر آهاری)

فکر میکردم حالا که دوباره برگشتم به خونه دنج مجازیم کلی حرفای نگفتنی رو اینجا مینویسم ولی انگار بعضی چیزا فقط قراره تو وجودت ته نشین بشن و به مرور جا بمونن

مادرم میگه اخیرا به همه چی بدبین شدی میگه قبلا خیلی میخندیدی و شوخی میکردی من گفتم فرقی نکردم فقط واقع بین شدم...

پ. ن 1: عصبانیم از چی یا کی نمیدونم. خیلی از این حس عصبانیت بیزارم داره تلخم میکنه

پ. ن 2: دارم سعی میکنم بهانه های خوشبختی و شاد بودنو پیدا کنم میدونم که میتونم و حس های بد به زودی میرن. به زودی!

/ 0 نظر / 46 بازدید