از آدم ها بگذر!

از آدما بگذر! دلت را بزرگتر کن

ناراحت این نباش که چرا جاده رفاقت با تو

همیشه یک طرفه است

شاد باش که چیزی کم نگذاشته ای

و بدهکار خودت ،رفاقتت

و خدایت نیستی.

وجدانت که آسوده باشد کفایت میکند.

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید