هزاران هزار سپاس

الهی آرامش درونم را سپاس ،

الهی میل به تحولم را سپاس،

الهی با هم بودنمان را سپاس،

الهی سلامتیم را سپاس،

الهی امیدواری به لطف بی پایانت راسپاس،

الهی زبان سپاس گویم را سپاس،

الهی این آگاهی را سپاس،

الهی داشتن خدایی چون تو را هزاران هزار بار سپاس.

------------------------------------------------------------------------------------

+واقعا خیلی وقت ها لازمه حرفا و رفتار دیگرانو نادیده گرفت والابازنده

+همیجوری رد شی انگار که نه انگار چیزی متوجه شدی؛ نظر دیگران راجب آدم واقعا بی ارزشه...زبان


/ 0 نظر / 23 بازدید