زندگی بافتن یک قالیست ...

زندگی بافتن یک قالیست ...

نه همان نقش و نگاری ،

که خودت می خواهی ...

نقشه را اوست که تعیین کرده ،

تو در این بین فقط می بافی ...

نقشه را خوب ببین ...

نکند آخر کار ،

قالی زندگیت را نخرند ... !

/ 2 نظر / 29 بازدید
ghazale

honar mandane minegarid bahare khanoom [بغل]